2:Taal:

a:Taalbeschouwing: b: Spelling en schrijven
1:Zinsleer:
beknopte samenvatting taalbeschouwing (leerstof)


1:onderwerp, persoonsvorm, splitsen in zinsdelen.*
online oefenen: oef1
*
                        oef2
*
                        oef 3
*
persoonsvorm zoeken in een zin :
oef 1
oef 2 oef3
 oef 4  oef 5
*

                        


1:samenvatting spelling vijfde leerjaar
2:oefeningen gebaseerd op de methode van taalsignaal
3:interessante oefensite voor taal
4: zoek de fout
5:Spelling volgens de klasgebonden methode

Tijd voor taal
Woordpakketten oefenen

  woordspel bij woordp
akket 1*
leerstof bij woordpakket 1

 
   woordspel bij woordpakket 2
*
leerstof bij woordpakket 2
2:woordleer:
1: zelfstandig naamwoord

oef zn1*
oef zn 2*
2: lidwoord
3: bijvoeglijk naamwoord
oef zn; lidw; bn1*
oef zn; lidw;bn2*
4: verwijswoord


 
   woordspel bij woordpakket 3
*

 
   woordspel bij woordpakket 4
*

 
   woordspel bij woordpakket 5
*
3: werkwoorden (zie ook bij spelling)
1:samenvatting leerstof werkwoorden

   woordspel bij woo
rdpakket 6
*
4: taaleigen en andere:
 werkwoordschema (om af te printen)*
tt1  tt2   tt3   tt4    tt5    tt6    tt7    tt8    tt9    tt10 *
vt1   vt2   vt3   vt4  
alle tijden0
*
alle tijden1
*
alle tijden 2

 
 hoe het werkwoordschema gebruiken?*

woordspel bij woordpakket 7*
leerstof bij woordpakket 7
leerstof bij woordpakket 8
woordspel bij woordpakket 9
woordspel bij woordpakket 10

nog een site  met veel oefeningen voor het vijfde leerjaar:
www.basisschooldoornstraat.be/oefenstof/index.htm
Ik kan al zonder vouten schrijfen!!!