1:Rekenen:  
 
a: getallenkennis:
1:percenten
   correctiesleutel percenten
   korting in percent berekenen

    percentberekening
 
2:veelvouden
   correctiesleutel veelvouden
3:breuken*
   correctiesleutel breuken *
 
  breuken vereenvoudigen*
    breuken vergelijken:>,<
    breuken en percenten vergelijken*
    van breuk naar percent*
    van breuk naar percent (2)*
    breuken: deel van een getal*
4:Romeinse cijfers
   Romeiense cijfers (2)

5:ongelijke verdeling

6:positieve en negatieve gehele getallen

b: bewerkingen:
1:samenvatting leerstof hoofdrekenen
2:oefeningen hoofdrekenen
3:schatten bij het cijferen
3b: proef bij bewerkingen
4:inoefening bewerkingen
5:cijferoefeningen met kommagetallen
6:herhaling hoofdrekenen: leerstof 5de
7:vermenigvuldigen met 5; 10 ; 50 ; 100*
8: delen door 5;10;50;100
*
9: hoofdrekenen: oefensite
10: maaltafels inoefenen
11 maal en deeltafels
c:metend rekenen:
1:omtrek en oppervlakteformules
2:tabellen metend rekenen*
3:tabellen*
4:herleidingen *
5:herhalingsoefeningen metend rekenen (herleidingen)

6:oefening lengtematen
*
7:inhoudsmaten
*
8:oppervlakte- en landmaten

9:gemiddelde snelheid
10:inoefening lengte-inhoud - gewicht*
11: metend rekenen: oefensite
d:meetkunde:
1:hoeken meten met een geodriehoek

2:Meer meetkunde: vlakke figuren, driehoeken,...
3:oefening op kenmerken vierhoeken

4:eigenschappen driehoeken

5:eigenschappen vierhoeken

6:vlakke figuren

7:vierhoeken
8:kenmerken driehoeken

Wiske: een beknopte samenvatting van de leerstof rekenen vijfde leerjaar

oefeningen bij de samenvatting:

e:voorbereiding toetsen (methode zo gezegd, zo gerekend)
1: voorbereiding toets 1 (les 1 tot 10)
2: voorbereiding toets 2 (les 11 tot 20)
3: leerlijn trimestriële toetsen
4:voorbereiding toets 3
5: voorbereiding toets 4
6:voorbereiding toets 5
7:voorbereiding toets 6
8:voorbereiding toets 7
Ik ben een rekenwonder!!!
 

Nog enkele sites  met veel oefeningen voor het vijfde:
www.basisschooldoornstraat.be/oefenstof/index.htm
                                                                                                                                   http://www.kabage.be/ict/e-wis5.html