Berichten :
Op deze bladzijde zal regelmatig informatie worden verstrekt over allerhande klas- en schoolgebonden onderwerpen.
 over het gebruik van deze website:
De bedoeling van de website is dat de kinderen zelf kunnen controleren of ze de leerstof kennen en kunnen. Voor de ouders biedt de website het voordeel dat ze niet langer moeten zoeken naar oefeningen om te zien of hun kind de les kent.
Toch is het niet de bedoeling dat de website gebruikt wordt om lessen te leren.  Eerst en vooral moeten de kinderen hun huiswerk en hun lessen in orde brengen en pas daarna kunnen ze oefeningen maken op de computer.
Voor rekenen en taal sluiten de oefeningen van de website nauw aan bij de leerstof die in de klas gegeven werd. Deze oefeningen worden best afgeprint omdat het niet zo makkelijk is om ze met de computer in te vullen.Voor spelling is er na elk woordpakket een woordspel voorzien waarbij zowel woordenschat als de spelling van de gevraagde woorden wordt geoefend. Via de links naar andere oefensites kan extra oefenmateriaal gevonden worden.
Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis worden per thema links naar andere sites gegeven. Hier kunnen de kinderen extra informatie vinden over een bepaald thema.
Oefeningen die gemaakt zijn met het programma "hot potatoes", zijn aangegeven door

Het deel verkeer is zeer interessant en kan online opgelost worden. Vooral voor kinderen die met de fiets of te voet naar school komen , zijn deze oefeningen een goede voorbereiding.
Toch raad ik aan om de kinderen niet te lang op de computer te laten oefenen. Voor de ouders is en blijft het raadzaam om steeds een oogje in het zeil te houden.
Wanneer er vragen zijn over de leerstof of over moeilijkheden bij het maken van huiswerk of het studeren van de lessen, kan u mij steeds een mailtje sturen via de knop 'contact' op de homepage.
Het bericht dat u stuurt wordt enkel door mijzelf gelezen. 
Ook tips om deze site nog gebruiksvriendelijker te maken zijn steeds welkom.